Vesilentokelpuutus tuo aivan uuden vapauden lentämiseen! Suomen tuhannet järvet ovat lentokenttiäsi; voit päästä vesilentokoneella ennennäkemättömän hienoihin paikkoihin. Vesilentokelpuutusta varten hakijalla tulee olla vähintään yksityislentäjän lupakirja.

Lentäminen vedestä tuo myös lisää haasteita lentämiseen. Tämän vuoksi vesilentäminen vaatii erillisen kelpuutuksen joka muodostuu verkkoluentoina pidettävästä teoriakoulutuksesta ja vähintään 8 lentotunnin mittaisesta lentokoulutuksesta.

Teoriakoulutus

Vesilentämisen teoriakoulutus tapahtuu verkkoluentomuotoisena etäopetuksena ja sisältää 8 oppituntia  (oppitunnin kesto on 50 minuuttia). Koulutus sisältää seuraavat aiheet:

 • Vesilentokonetta koskeva teoreettinen koulutus
 • Vesiliikennettä koskevat lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
 • Vesialueet ja vesilentotoiminta
 • Meteorologiset vesilentotoiminnassa esiintyvät erikoiset seikat
 • Vesilentokoneen käsittely vesiliikehtimisessä
 • Vesilentokoneen ohjaustekniikat

Teoriakoulutuksen hinta on 450€ ja koulutus tapahtuu etäopetuksena.

Lentokoulutus

Vesilentokoulutus sisältää 8 lentotuntia jakautuen erilaisiin harjoituksiin, joissa oppiaiheina ovat mm:

 • Tyyppilento vesilentokoulutuksessa käytettävällä lentokoneella
 • Vesiliikehtiminen ja rantautuminen
 • Lentoonlähtö ja laskeutuminen
 • Laskeutuminen tyyneen veteen
 • Poikkeus- ja pakkotilanteet

Lentokoulutus tapahtuu yksityisopetuksena sinulle sopivina ajankohtina. Hinta 3990€ (lentokoneena Maule M4-210C).