Rekisterin pitäjä
Suomen Ilmailupalvelut Oy
Siltasalmentie 450B
70900 TOIVALA

Yhteyshenkilö
Antti Mähönen
info@ilmailupalvelut.fi

Rekisterin nimi
Suomen Ilmailupalveluiden asiakasrekisteri
Rekisteröitynyt on tilannut Suomen Ilmailupalveluiden verkkokaupasta, rekisteröitynyt asiakkaaksi tai tilannut Suomen Ilmailupalveluiden uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelemme asiakastietoja tilauksien toimituksen/käsittelyn yhteydessä.
Sähköpostiosoitteita käytetään Suomen Ilmailupalveluiden uutiskirjeiden lähettämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus perua uutiskirjeiden toimittaminen.

Suomen Ilmailupalveluiden asiakasrekisterin sisältämät tiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Henkilön tilaustiedot
• Peruutukset
• Tilauksiin liittyvät seurantatunnukset

Rekisterin suojaus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Sähköpostirekisteri, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, sijaitsee toistaiseksi EU:n ulkopuolella. Rekisterit ovat suojattu salasanoin ja niihin pääsee käsiksi vain osa Suomen Ilmailupalveluiden henkilökunnasta. Tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Suomen Ilmailupalveluiden asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa tallennetut tiedot ja tarvittaessa oikaista virheet. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen tietyin edellytyksin (asetus 2016/679 artikla 17).
Pyynnöt ovat lähetettävä kirjallisesti / sähköpostitse ja niihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa. Tarvittaessa pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.